Contact

Imagine

Dobplast Sp. z o.o.
ul. Szosa Gdańska 48
86-031 Osielsko
Polonia

Imagine

Unitate de Producție:
ul. Filmowa 2A
85-836 Bydgoszcz
Polonia

Imagine
Tel: +48 500 720 700 (8:00 - 16:00)
Imagine
Tel: +48 500 720 700 / 9 (English)
Imagine
Tel: +48 500 720 700 / 8 (Deutsch)
Imagine
Tel: +48 500 720 700 / 7 (Русский)
Imagine
Fax: +48 52 561 03 50 (24 H)

CIF: 5542966486
TVA UE: PL5542966486
REGON: 380378557
BDO: 000236441

Companie înregistrată la Judecătoria din Bydgoszcz Secția a XIII-a Economică KRS nr. 0000733342
Valoarea capitalului social 350 000,00 PLN

Scrie-ne

Conținutul Mesajului

Potrivit art. 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 "RGPD”, vă informăm că: 1) Administratorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este: „DOBPLAST” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cu sediul social în Osielsko 86- 031, ul. Szosa Gdańska 48, telefon: 0048 500 720 700, e-mail: biuro@dobplast.pl. 2) Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în baza articolului 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD, adică pentru a încheia și executa un contract la care persoana vizată este parte și pentru a lua măsuri înainte de încheierea contractului. 3) Datele vor fi prelucrate pentru a răspunde la o întrebare sau la o solicitare de produs înainte de stabilirea cooperării. 4) Furnizarea datelor în formular este voluntară, dar necesară procesării cererii și eventual încheierii unui contract. 5) Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi: entități care furnizează servicii informatice, juridice, de arhivare, autorități publice autorizate. 6) Datele vor fi prelucrate pe perioada necesară pentru a răspunde, a face o ofertă, a desfășura negocieri, a încheia un contract și alte activități care au ca scop sau pot avea ca rezultat stabilirea de cooperare/vânzarea de bunuri în legătură cu utilizarea formularului, iar după acest timp datele vor fi prelucrate pentru perioada impusă de lege sau pentru perioada necesară pentru apărarea sau revendicarea pretențiilor. 7) Vă informăm despre dreptul dumneavoastră de a: accesa datele dumneavoastră cu caracter personal și solicita o copie a acestora, de a rectifica datelor dumneavoastră cu caracter personal, solicita restricționarea prelucrării, a șterge datele dumneavoastră, dacă nu există condiții prealabile care exclud dreptul. Vă informăm despre dreptul de a depune o plângere la Președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.