Tytuł projektu:
Poprawa efektywności energetycznej zakładu produkcyjnego Spółki DOBPLAST

Beneficjent:
DOBPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

dotacje

 

Image

DOBPLAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt Wdrożenie innowacyjnego rozwiązania dedykowanego branży Automotive, bazującego na wynikach prac B+R.

Celem projektu jest wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i wprowadzenie na rynek innowacyjnej lampy dedykowanej branży Automotive. Realizacja niniejszej inwestycji przyczyni się do znaczącego podwyższenia konkurencyjności oraz rozwoju przedsiębiorstwa.
Zakres przedsięwzięcia obejmuje zatem inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, związane z dywersyfikacją produkcji poprzez wprowadzenie produktu, uprzednio nieprodukowanego w firmie DOBPLAST.  Komercjalizacja projektu, wymusza poniesienie wydatków nabycia oprzyrządowania do produkcji.
Rozwiązanie dedykowane będzie przede wszystkim producentom pojazdów oraz sieciom sprzedaży.
Efektem projektu będzie wprowadzenie na rynek innowacyjnej lampy dedykowanej branży Automotive, która będzie cechowała się wysoką jakością i trwałością. Produkcja będzie opierała się m.in. na materiałach z recyklingu, co będzie miało pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Ponadto dany wyrób zaspokoi potrzeby społeczne z uwagi na jego szerokie zastosowanie.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1 033 446,00
Dofinansowane projektu z UE: 502 000,00 zł

Image

Budowa przyzakładowej elektrowni fotowoltaicznej

Informacja o projekcie:
 
Przedmiotowy projekt dotyczy budowy przyzakładowej elektrowni fotowoltaicznej, która przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 oraz będzie dostarczać prąd potrzebny do produkcji.
 
Planowane efekty:

  •  zmniejszenie emisji CO2
  •  produkcja prądu na własny użytek

Wartość projektu: 145 000,00 zł

Image

Wprowadzenie na międzynarodowy rynek motoryzacyjny innowacyjnych lamp pozycyjnych

Informacja o projekcie:

Spółka DOBPLAST jest cenionym producentem drogowych i motoryzacyjnych elementów oświetleniowych, w tym: lamp tylnych zespolonych, odblasków do przyczep, odblasków do barier drogowych i słupków prowadzących, punktowych elementów odblaskowych i odblasków rowerowych. Firma jest przedsiębiorstwem z segmentu MŚP, które ukierunkowane jest na dostarczanie na rynek wysokiej jakości sprzętu oświetleniowego do pojazdów samochodowych oraz osprzętu, m.in. do lawet, przyczep, naczep i ciągników. Wieloletnie doświadczenie w segmencie oświetleniowym oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych pozwoliło na wypracowanie wysokich standardów produkcji gwarantujących optymalizację jakości wyrobów.
 

Przedmiotowy projekt dotyczy rozpoczęcia produkcji innowacyjnej w skali świata lampy pozycyjnej wraz z elementami fotoluminescencyjnymi, która stanowi odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby odbiorców. Projekt stanowi uwieńczenie procesu w formule od pomysłu do przemysłu.

Planowane efekty:

  • wprowadzenie na rynek produktu innowacyjnego w skali światowej;
  • zwiększeniem skali sprzedaży krajowej i eksportowej;
  • utworzenie minimum 3 nowych miejsc pracy.

Wartość projektu: 588 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 499 800,00 zł

Image

Promocja markowych produktów firmy DOBPLAST na arenie międzynarodowej

Informacja o projekcie:

Firma DOBPLAST realizując niniejszy projekt przeprowadzi szereg działań promocyjnych w ramach Programu Promocji Branży części samochodowych i lotniczych, w celu promowania własnej marki produktowej, jaką jest produkcja lamp dla segmentu motoryzacyjnego, która ma szansę stać się marką rozpoznawalną na rynkach zagranicznych, oraz przyczynić się do promowania Marki Polskiej Gospodarki poza granicami kraju.

W ramach projektu zaplanowano szereg działań promocyjnych, które pozwolą pozyskać nowych kontrahentów oraz propagować informacje o marce części motoryzacyjnych DOBPLAST na rynku perspektywicznym, którym dla firmy jest rynek rosyjski. 

Wybrane działania promocyjne:

I. Udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo- wystawienniczych:

MIMS Automechanika ; Moskwa Rosja; sierpień 2018;
MIMS Automechanika; Moskwa Rosja; sierpień 2019;
Automechanika Frankfurt, Frankfurt wrzesień 2018;
Automechanika Dubai, Dubaj ZEA; maj 2019;
Autopromotec, Bolonia Włochy, maj 2019;

II. Zakup usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynek rosyjski.

III. Organizację jednej misji przyjazdowej dla przedstawicieli rynku rosyjskiego.

IV. Zakup materiałów informacyjno - promocyjnych.

V. Zakup panelu promocyjnego MPG.

Realizacja zaplanowanych działań promocyjnych zaowocuje zwiększeniem przychodów sprzedaży z eksportu oraz zdobyciem nowych kontaktów z przedstawicielami rynku rosyjskiego. Dodatkowo promocja polskiej marki produktowej wpłynie na rozpoznawalność i umocnienie wizerunku MPG na świecie. 

Wartość projektu: 343 100,00 zł 

Wartość dofinansowania (wkładu z Funduszy Europejskich): 257 325