Kontakt

Image

Dobplast Sp. z o.o.
ul. Szosa Gdańska 48
86-031 Osielsko
Polska

Image

Zakład Produkcyjny:
ul. Filmowa 2A
85-836 Bydgoszcz
Polska

Image
Tel: +48 500 720 700 (8:00 - 16:00)
Image
Tel: +48 500 720 700 / 9 (English)
Image
Tel: +48 500 720 700 / 8 (Deutsch)
Image
Tel: +48 500 720 700 / 7 (Русский)
Image
Fax: +48 52 561 03 50 (24 H)

NIP: 5542966486
VAT UE: PL5542966486
REGON: 380378557
BDO: 000236441

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000733342
Wysokość kapitału zakładowego 350 000,00 PLN

Napisz Do Nas

Treść Wiadomości

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. "RODO” uprzejmie informujemy, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: “DOBPLAST” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osielsku 86-031, ul. Szosa Gdańska 48, tel. 0048 500 720 700, mail: biuro@dobplast.pl. 2) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO, czyli do zawarcia i realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, oraz do podjęcia działań przed zawarciem umowy. 3) Dane przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zapytanie ofertowe lub zapytanie o produkt przed nawiązaniem współpracy. 4) Podanie danych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia wniosku i ewentualnego zawarcia umowy. 5) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać: podmioty świadczące usługi informatyczne, prawne, archiwizacyjne, uprawnione organy publiczne. 6) Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny na udzielenie odpowiedzi, złożenia oferty, prowadzenia negocjacji, zawarcia umowy oraz innych czynności zmierzających lub mogących skutkować nawiązaniem współpracy/sprzedażą towaru w związku z wykorzystaniem formularza, a po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do obrony lub dochodzenia roszczeń. 7) Informujemy o przysługującym prawie do: dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii, sprostowania swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, jeżeli nie następują przesłanki wyłączające uprawnienie. Informujemy o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.